ĐỦ ĐẦY

 

Vô tận diệu Nhiên cùng Sư Phụ

Biến hiện muôn trùng Sự Lý thông

Sáng soi Nhiên Thức Con hòa hóa

Thực tại đủ đầy khỏi ngóng trông.

 

Như Nhiên thấu ngộ Lẽ thường biến

Trực chỉ ngay luôn hoá muôn trùng

Sư Phụ cùng Con hoà một thể

Hoá tận vô Không – Vô Tận Không.

 

Tạo Hóa thường biến “ngay tức thì”

“Nhiên Lý Sự Như” rõ diệu vi

Ân Sư khai sáng Trần Thanh Nghị

Nhiên Thức sáng bừng chẳng chờ chi.

 

Vô Đối tất nhiên lẽ Tạo Hóa

Nhất như đồng thể chỉ có hòa

Thông nguyên muôn Lẽ hòa vô tận

Sinh diệt tức thì hóa Hư Không.

(Thiền Giả Vô Tận Không ngày 28/12/2018)

***

 

KHAI NHIÊN

 

Được duyên Người khai sáng

Con ngộ nhập Lẽ Nhiên

Biết lý do hiện diện

Vạn vật cùng muôn loài

Thấu triệt sự thường biến

Hòa Tạo Hóa vốn Nhiên

Không Ta, không Tạo Hóa.

(Thiền Giả Vô Tận Không – ngày 8/2/2018)

***

 

ƠN NGƯỜI

 

Bao nhiêu năm Con luôn tìm kiếm

Cho đời Mình một lẽ sống Nhiên

Tiền bạc công danh đâu có phải

Là đích đến con đường nên đi!

Con mãi chìm sâu trong lạc lối

U minh, mê muội nào có hay

Tự hỏi đã bao giờ sống thật

Trọn vẹn, đủ đầy từng phút giây?

 

Duyên lớn gặp Người thời khắc ấy

Trong Con bừng tỉnh khỏi cơn mê

Chợt nhận ra lâu nay Mình sống

Tựa hồn ma giả tạm thân này

Nay Con hiểu đâu là Nhiên Lẽ

Để hòa về tự tánh Chơn Như

Được hoá vào cái Không vô tận

Và thốt lên cảm tạ ơn Người!

(Thiền Giả Vô Tận Không – Nguyễn Thị Phương Dung – Dung Dịch Không ngày 08/02/2018)

Bình luận (8)

Gửi bình luận