NƠI TA TRỞ VỀ

Tạo Hóa nơi đâu
Ta hòa ở đó
Bình yên hơi thở
Ta về với Ta.

Chẳng tìm đâu xa
Bình yên thong thả
Mỗi phút giây này.
Ta là chính Ta.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Cường Căn Không  – 12h47 ngày 18/03/2017)

 

VÔ ĐỐI

Tạo Hóa thật Diệu Vi

Vô Tận biến hóa Thì

Như Nhiên trong Thường Biến

Vô Đối lẽ hiển nhiên!

(Thiền Giả Vô Tận Không – 22h30 ngày 28/12/2018)

 

THONG DONG

Ơn Người khai sáng

Cho Con trở về

Lý Nhiên Con ngẫm

Thiền tập như Nhiên

Con giờ đã hiểu

Đời Đạo chung cùng

Mọi việc luôn là

Vô Hằng Vô Hữu

Trụ Thần Thực Tại

Hiểu rõ Phạm Vi.

Đời nhiều tác tương

Lý Nhiên Con dụng

Gọt giũa thân tâm

Bản lĩnh thong dong

Con hòa Tạo Hóa.

(Thiền Giả Vô Tận Không – Phụng Pháp Không – 2h00 ngày 11/01/2019)

Bình luận (13)

Gửi bình luận