Cái gì… bất khả lộ… “trớ” Nhiêng cơ muốn là có luôn cớ lộ…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
nhieng_co_Su_Phu_Tran_Thanh_Nghi_Vo_Tan_Khong

Nhiêng cơ… cớ thể lộ… hơi thở tất thể… Không…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (71)

Gửi bình luận