Cái Air này… tỏa khắp chất Ta…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Không Khí nơi đây vực lên hồ hởi… kiến tác này… tất cả là… ngay… luôn những gì Ta tỏa sáng…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (149)

Gửi bình luận