BÉ THIỀNG

Nhiêng thiềng… khai thể
Hiển độ Như Không…
Tạo Hoá ngóng trông
Hoà về thiềng học

Chân Con khép nhẹ
Tĩnh toạ ung dung
Trái phải cùng chung
Hai tay đan lại…

Toàn thân tự tại
Mắt lại nhắm xong
Mạch lạc nối thông
Nhiếp tâm trước trán

Hơi thở thật sáng
Giữa trán vào ra
Ánh sáng là Ta…
Khai thông toàn bộ

Hóa… Không hiển lộ
Trí huệ hanh thông
Học hành sáng trong
Tư duy rộng mở…

Con cười rạng rỡ
Cởi mở xả thiềng
Hai tay ép liền
Thời thiềng vi diệu

Lời Sư Phụ dạy…
Ngay tại… lúc này
Trong Con đủ đầy…
Vốn Nhiêng… như vậy…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Bình luận (101)

Gửi bình luận