BÉ THIỀNG

Nhiêng thiềng khai thể
Hiển độ Như Không
Tạo Hoá ngóng trông
Hoà về thiềng học

Chân Con khép nhẹ
Tĩnh toạ ung dung
Trái phải cùng chung
Hai tay đan lại

Toàn thân tự tại
Mắt lại nhắm xong
Mạch lạc nối thông
Nhiếp tâm trước trán

Hơi thở thật sáng
Giữa trán vào ra
Ánh sáng là Ta
Khai thông toàn bộ

Hóa Không hiển lộ
Trí huệ hanh thông
Học hành sáng trong
Tư duy rộng mở

Con cười rạng rỡ
Cởi mở xả thiềng
Hai tay ép liền
Thời thiềng vi diệu

Lời Sư Phụ dạy
Ngay tại lúc này
Trong Con đủ đầy
Vốn Nhiêng như vậy…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Trường Thiềng Vô Tận Không

Fanpage… Vô Tận Không

Facebook… Master Trần Thanh Nghị

Instagram… Vo Tan Khong

Twitter… Vo Tan Khong

Twitter… Master Nghi Thanh Tran

Website… www.votankhong.com

Youtube… Vo Tan Khong

Dailymotion… Vo Tan Khong

Safechat… Vô Tận Không

Safechat… Master Trần Thanh Nghị

GETTR… Vo Tan Khong

GETTR… Master Nghi Thanh Tran

Email… mastertranthanhnghi@votankhong.com

Zalo…
0903933098
0979357930
0949896909

Thông Kết…
0903933098
0979357930
0949896909

Tất cả chương trình đều sẻ chia… hoàn toàn miễn phí…
Bình luận (100)

Gửi bình luận