BÉ THIỀN

Nhiên thiền khai thể
Hiển độ Như Không
Tạo Hoá ngóng trông
Hoà về thiền học

Chân Con khép nhẹ
Tĩnh toạ ung dung
Trái phải cùng chung
Hai tay đan lại

Toàn thân tự tại
Mắt lại nhắm xong
Mạch lạc nối thông
Nhiếp tâm trước trán

Hơi thở thật sáng
Giữa trán vào ra
Ánh sáng là Ta
Khai thông toàn bộ

Hóa Không hiển lộ
Trí huệ hanh thông
Học hành sáng trong
Tư duy rộng mở

Con cười rạng rỡ
Cởi mở xả thiền
Hai tay ép liền
Thời thiền vi diệu

Lời Sư Phụ dạy
Ngay tại lúc này
Trong Con đủ đầy
Vốn Nhiên như vậy!

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

Trường Thiềng Vô Tận Không

Instagram: Vo Tan Khong
Twitter: Vo Tan Khong
Youtube: Vo Tan Khong
Dailymotion: Vo Tan Khong
Email: mastertranthanhnghi@votankhong.com
Kết thông: 090 393 3098
Tất cả chương trình đều sẻ chia, hoàn toàn miễn phí…
Bình luận (32)

Gửi bình luận