[Báo THẾ GIỚI TIÊU DÙNG ONLINE] Bé Thiềng… Vô Tận Không… Tầm nhìn vô tận…

Bộ Phim Bé Thiềng… Vô Tận Không… như một minh chứng sâu sắc rằng “Thiềng… hợp nhất Nhiêng thức… thoáng thông vô cái Không… vô tận có sẵn…”. Thiềng không nhất thiết phải ngồi im mà bất cứ hoạt động nào mang đến sự tập trung thì đó là Thiềng. Thiềng không dành cho riêng ai, mà bất kỳ ai cũng có thể Thiềng.

Siêu Phim Bé Thiềng… Vô Tận Không…do Sư Phụ Trần Thanh Nghị… Người kiến tác Trường Thiềng Vô Tận Khônglàm đạo diễn, mở ra vô tận tầm nhìn mới không chỉ cho trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng được phá vỡ bao giới hạn trong suy nghĩ của chính mình. Sự vỡ òa nhận thức, tư duy được đổi mới là những điều vô giá mà bộ phim đã và đang mang đến cho tất cả chúng Ta.

Hiếm có bộ phim nào mà từ trẻ nhỏ đến người già đều thích xem và tương tác cùng nhau. Đó chính là cái không giới hạn mà Vô Tận Khôngsẻ chia ngày một lan tỏa như nhiêng.

Bé Thiền Vô Tận Không

Xem bài viết trên Báo THẾ GIỚI TIÊU DÙNG ONLINE.

Bình luận (169)

Gửi bình luận