Ẩn cõi thu… cao trăng… sao… quá đỉnh…

…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…

… vô độ ánh sao… cung trăng cổ… quờn di vi hóa… trắng liềnG trăng…
…Sư Phụ Trần Thanh Nghị…
Bình luận (150)

Gửi bình luận